Selecteer een pagina

Documenten

 

Procedure Overlast

In 2008 heeft het bestuur, in samenwerking met de leefbaarheidscommissie, een procedure opgesteld hoe om te gaan met overlast.

Overlast wordt hierin in zijn breedste vorm genomen en kan bestaan uit geluidsoverlast of overlast van bv rondslingerend huisvuil of fietsen, meubelen etc.

Update 1/1/2019: Het bijgevoegde document is enigzins verouderd. Dit betreft alleen de naam van de beheerder “Triant” en de samenstelling van bestuur en Leefbaarheidscomissie. De beheerder is nu Verwey / MVGM.

Document: Procedure bij overlast
 

Parkeergaragebeleid

Voor bewoners die een parkeerplaats in de garage onder ons willen aanvragen en problemen ondervinden bij het aanvragen hiervan heeft Stadstoezicht een document opgesteld waarin de huidige geldende afspraken staan. Tevens bijgevoegd is de laatste relevante mail van dhr van Raak over de regeling die is getroffen voor de bewoners.

In het kort is de afspraak de volgende:

  • Bewoners van ons erf een parkeerplaats kunnen aanvragen voor het kortingstarief van €86,14 (tarief 2012, geindexeerd)
  • Bewoners kunnen een 2e vergunning aanvragen voor de garage tegen het normale tarief of
  • Bewoners kunnen een “tijdelijke” vergunning aanvragen voor op straat. Deze tijdelijke vergunning is gekoppeld aan de vergunning in de garage en vervalt wanneer het garage-abonnement op wordt gezegd.
  • De afspraken zijn voor onbepaalde tijd

Met meerdere bewoners is overlegd en is overeengekomen dat dit het best haalbare is in de gegeven situatie.

Zie bijgevoegde PDF voor alle informatie.

Document: Parkeergaragebeleid

 

 

Splitsingsakte

De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd.

De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte.

In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd.

Document: Splitsingakte

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een document met afspraken welke, naast de splitsingakte, met alle bewoners gezamenlijk zijn genomen.

Het geeft richting aan hoe we omgaan met de gemeenschappelijke ruimtes.

Document: Reglement

 

 

Neem contact op

Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder

088- 432 45 25

maj.van.beusekom@mvgm.nl